-A A A+

Innowacja

Od 75 lat stawiamy na medyczną doskonałość. Szczególnie w dziedzinie ortopedii nasz kompleks klinik znany jest z innowacji i nowych rozwiązań.

Stale rozwijamy się również w dziedzinie opieki nad pacjentami: dzięki innowacyjnej koncepcji opieki zapewniamy naszym pacjentom jeszcze bardziej zindywidualizowane wsparcie. 

Innowacyjne środki komunikacji, takie jak nasz portal dla pacjentów czy system informacji dla pacjentów, to jednocześnie kamienie milowe w europejskim obszarze szpitalnictwa.

Dla gości, odwiedzających i ekspertów, takich jak federalny minister zdrowia Jens Spahn czy premier Turyngii Bodo Ramelow, siła innowacji jest zatem integralną częścią DNA naszego kompleksu klinik.

 

Cyfrowe pozdrowienia federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna

„Nowy budynek, tak jak wiele innych elementów kompleksu klinik Waldkliniken, bez wątpienia pełni funkcję wzorcową dla Turyngii, Niemiec i Europy”.

W swoim przesłaniu wideo z okazji inauguracji nowego budynku federalny minister zdrowia stawia go na równi z innymi innowacjami, które rozwijamy w kompleksie klinik Waldkliniken — i które w dłuższej perspektywie wpłyną na charakter szpitali w Turyngii, Niemczech i Europie.

 

Uwaga: na filmie Jens Spahn mówi po niemiecku

Niemieckie Centrum Ortopedii (DZO)

W kompleksie klinik Waldkliniken Eisenberg pacjentami opiekują się najlepsi, doświadczeni lekarze. Naszą maksymą jest dążenie do perfekcji we wszystkich obszarach. Przyznawane nagrody i wyróżnienia stanowią potwierdzenie, że z powodzeniem wcielamy ten cel w życie.

Realizując program medycyny opartej na faktach pod kierownictwem profesora Georga Matziolisa, osiągamy doskonałe rezultaty, które przekładają się na zadowolenie pacjentów.

Niskie wskaźniki zakażeń i powikłań, które są niższe niż średnie wskaźniki krajowe, są najlepszym świadectwem naszej jakości i bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Spersonalizowana opieka

Pacjenci muszą darzyć nas zaufaniem, aby czuć się bezpiecznie w naszej klinice. Dzięki nowej koncepcji organizacji pracy w klinice zapewniamy pacjentom indywidualną opiekę dostosowaną do potrzeb każdego pacjenta.

W innych klinikach pacjent może znajdować się pod opieką nawet 15 różnych pielęgniarek, podczas gdy podczas pobytu w kompleksie klinik Waldkliniken Eisenberg jednym pacjentem zajmuje się nie więcej niż pięć pielęgniarek.

Takie rozwiązanie pozwala budować zaufanie, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa wśród pacjentów i personelu.

Funkcjonowanie naszej koncepcji organizacji pracy jednostki

Nasz innowacyjny system opieki związany z organizacją pracy jednostki oparty jest na strefowej opiece pielęgniarskiej. Niewielkie, łatwe w zarządzaniu, całkowicie niezależne strefy opieki, a także partnerska współpraca z lekarzami i terapeutami zapewniają optymalną opiekę i warunki pracy, które są indywidualnie dostosowane do danego pacjenta.

Nasze pielęgniarki biorą pełną odpowiedzialność za pacjentów będących pod ich opieką w danej jednostce. Pozwala to osiągnąć większą satysfakcję — z opieki nad pacjentem i własnej pracy.

Naszym celem jest, aby każdy pacjent mógł o każdej porze dnia i nocy kontaktować się z osobą, która zna jego przypadek. W systemie trzyzmianowym w ciągu tygodnia pacjentem może zajmować się maksymalnie sześciu członków personelu pielęgniarskiego, którzy sprawują indywidualną opiekę nad pacjentem. Dzięki temu personel pielęgniarski dokładnie wie, jak czuje się dany pacjent i jak najlepiej mu pomóc.

W klinikach Waldkliniken Eisenberg można cieszyć się opieką na najwyższym poziomie, ponieważ dysponujemy również wyjątkowo korzystnym systemem opieki pielęgniarskiej (1 pielęgniarka na 8 pacjentów w odróżnieniu od średniej krajowej 1 na 14) i zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską.

Portal pacjenta

Portal pacjenta WKE to kolejny krok w kierunku zapewnienia jeszcze lepszej opieki. Zapraszamy już teraz do otwarcia cyfrowej karty pacjenta i skorzystania z jej wielu zalet.

Większe bezpieczeństwo w ramach opieki, lepsze informacje, szybsze i bardziej zindywidualizowane leczenie przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych: portal pacjenta kompleksu klinik Waldkliniken Eisenberg daje pacjentom możliwość jeszcze aktywniejszego zaangażowania się w proces powrotu do zdrowia.

Wszystko to dzięki stale udostępnianym istotnym informacjom, cennym wskazówkom i przypomnieniom o wizytach. Kolejny krok zróbmy razem.

Czym jest portal pacjenta WKE?

Temat cyfryzacji w medycynie jest obecny w Niemczech od prawie 15 lat — w różnych dyscyplinach i różnych konstelacjach. 

Kompleks klinik Waldkliniken Eisenberg w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy zdołał stworzyć funkcjonujący system „cyfrowej dokumentacji medycznej”. Wspólnie z partnerami projektu stworzono w ten sposób portal pacjenta w chmurze, który w każdej chwili udostępnia pacjentom dane dotyczące historii choroby, tj. wywiad medyczny, dokumenty diagnostyczne i plany leczenia

Pozwala to na uniknięcie powtarzania badań, wielokrotnego wypełniania formularzy i niepewności co do kolejnych etapów terapii, a tym samym zapewnienie bardziej indywidualnej opieki oszczędzającej czas i w większym stopniu dostosowanej do potrzeb pacjenta. Krótko mówiąc: portal dla pacjentów upraszcza i poprawia życie pacjentów.

Dzięki interaktywnym wiadomościom typu „push”, przypomnieniom, indywidualnym planom ćwiczeń, wskazówkom i możliwościom kontaktu pacjenci będą w przyszłości bardziej aktywnie angażować się we własne leczenie — a tym samym będą mogli uczestniczyć w procesie powrotu do zdrowia w jeszcze bardziej ukierunkowany sposób.

HELSI to nazwa naszego portalu dla pacjentów WKE. W przyszłości pacjencji mogą liczyć na jeszcze więcej dodatkowych korzyści! HELSI nadal się rozwija! Nie ma na co czekać! Zapraszamy do rejestracji przy następnej wizycie na stronie kompleksu klinik Waldkliniken.

Korzyści dla pacjentów i członków rodziny

Korzyści dla pacjenta

Dla pacjentów portal oznacza nie tylko większą wygodę przy umawianiu wizyt, ale przede wszystkim jeszcze większe bezpieczeństwo. Historia choroby, dokumentacja medyczna i informacje o lekach są zawsze dostępne dla pacjentów za pośrednictwem portalu — stanowiąc jednocześnie bezpieczną podstawę do dalszej terapii.

Sercem cyfrowego portalu pacjenta WKE jest systematycznie dokumentowana i stale aktualizowana historia choroby. Oznacza to, że pacjenci — i ich zespół terapeutyczny — mają do dyspozycji wszystkie istotne dane, od pierwszego wywiadu medycznego po wizytę kontrolną wiele lat po pobycie w klinice.

 • Bezpieczny wywiad medyczny bez konieczności powtarzania informacji
  Dokładne i istotne dane dotyczące historii choroby są udostępniane samodzielnie przez pacjenta lub rejestrowane przy udziale pacjenta przy okazji pierwszej wizyty w kompleksie klinik Waldkliniken Eisenberg. 
 • Aktualizacja danych na bieżąco po każdej wizycie
  Dane te są analizowane wspólnie z pacjentem podczas konsultacji z lekarzem i w razie konieczności przekazywane za zgodą pacjenta do zespołu lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów.
 • Najważniejsze dokumenty w jednym miejscu
  W portalu pacjenta dostępne są ważne dokumenty, takie jak karta informacyjna leczenia szpitalnego, plan leczenia, a także wyniki badań laboratoryjnych i radiologicznych.
 • Kompleksowe informacje dla wszystkich zaangażowanych osób
  Za pośrednictwem portalu pacjenta pacjent może udostępniać te dane zespołowi terapeutycznemu, aby wszystkie zaangażowane osoby były na bieżąco z najnowszymi informacjami
 • Rozwijający się system zapewniający kompleksowe i bezpieczne wsparcie
  Obecnie zespół terapeutyczny składa się z kliniki, lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty. Po uruchomieniu zostanie poszerzony o terapeutów specjalizujących się w rehabilitacji i opiece nad pacjentem, farmaceutów i inne osoby.
 • Terminy wizyt i przypomnienia przez telefon
  Pacjent może sprawdzić terminy swoich wizyt u lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty oraz wizyt w klinice bezpośrednio w swoim portalu pacjenta WKE. 
 • Kompleksowa i bezpośrednia komunikacja
  Podczas pobytu w klinice pacjent otrzymuje tak zwany „plan działania”, zawierający np. kontrole przedoperacyjne, zalecenia przed wypisem ze szpitala i informacje o zabiegu.
 • Okno dialogowe i inne funkcje
  Bezpośrednio z portalu pacjent może skontaktować się z personelem obsługi Waldkliniken Eisenberg lub lekarzami specjalistami i lekarzem rodzinnym, aby np. umówić się na wizytę.


Korzyści dla bliskich

Portal pacjenta zapewnia ważne korzyści dla członków rodziny pacjenta: za zgodą pacjenta członkowie jego rodziny mogą w portalu pacjenta online w łatwy i wygodny sposób uzyskać dostęp do informacji, terminów i wizyt. 

Dzięki najnowszym informacjom bliskie osoby mogą lepiej wspierać pacjenta w powrocie do zdrowia.

Jak założyć swój profil

Krótki czas oczekiwania, indywidualne zabiegi i wszystkie informacje zawsze pod ręką, szybko i bezpiecznie: tego oczekują pacjenci od pobytu w klinice. W tym celu stworzyliśmy narzędzie online, które optymalnie spełnia oczekiwania pacjentów w zakresie dostępu do informacji i bezpieczeństwa: portal pacjenta WKE. Jeszcze lepsza opieka jest dostępna już po wykonaniu kilku kroków.

 1. KONTAKT Z NAMI
  Po wyrażeniu przez pacjenta zgody rozpoczniemy proces rejestracji, w ramach którego w prosty sposób można stworzyć swój profil online.
   
 2. USTAWIENIE WŁASNEGO HASŁA
  W tym celu należy przejść do www.wke-patientenportal.de. 
  Do danego profilu, chronionego osobistym hasłem, dostęp ma wyłącznie pacjent.
   
 3. AKTUALIZACJA DANYCH
  Dane osobowe można uzupełnić kilkoma kliknięciami.
   
 4. KORZYSTANIE Z DOSTĘPNYCH MOŻLIWOŚCI
  Pacjent ma już dostęp do wszystkich danych i terminów oraz otrzymuje ważne informacje.

Często zadawane pytania

Z kim muszę się skontaktować, aby założyć profil w portalu pacjenta WKE? 

Aby uzyskać dostęp do portalu pacjenta w ramach pobytu w klinice, można zwrócić się do pracowników kompleksu klinik Waldkliniken: personelu pielęgniarskiego, lekarzy, personelu izby przyjęć, oddziałów szpitalnych i pogotowia ratunkowego. Dostęp do centrum obsługi kompleksu klinik Waldkliniken zostanie udzielony przed rozpoczęciem pobytu w klinice. 
Należy wyrazić odrębną zgodę na dostęp przez zespół lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów pracujących w ośrodkach opieki medycznej, które zostały włączone do systemu.
Dostęp można przyznać tylko w ramach planowanego lub trwającego leczenia.

 

Czy mogę się zarejestrować, jeśli obecnie nie jestem pacjentem? 

Dostęp można przyznać tylko w ramach planowanego lub trwającego leczenia. W przyszłości zaplanowano wprowadzenie dostępu niezależnie od aktualnego statusu leczenia, ale obecnie nie jest to możliwe.

 

Co to oznacza dla mnie jako pacjenta?

W momencie wypisu natychmiast pacjent natychmiast otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego, zawierającą wyniki badań i plan leczenia. Funkcja przypomnienia wyświetla terminy wszystkich zaplanowanych wizyt. 

 

Czy portal pacjenta jest dostępny tylko w kompleksie klinik Waldkliniken Eisenberg?

Aktualnie tak. Zaplanowano jednak włączenie do systemu większej liczby klinik w Turyngii. Z biegiem czasu portal pacjenta będzie dostępny w całym kraju.

 

Czy wszyscy lekarze rodzinni są włączeni do systemu?

Nie. Na początku system obejmuje wyłącznie lekarzy kompleksu klinik Waldkliniken Eisenberg. Planowane jest jednak włączanie dalszych gabinetów.

 

Czy mogę korzystać z portalu pacjenta również w kontaktach z ośrodkami opieki zdrowotnej, które nie są włączone do systemu?

Portal pacjenta w uporządkowany sposób przedstawia dane dotyczące zdrowia. informacje są zawsze dostępne na wyciągnięcie ręki, a dodatkowo można je szybko udostępnić osobom postronnym niebędącym użytkownikami portalu. Można na przykład wydrukować swoją historię choroby i przekazać ją lekarzowi w czytelnym formacie.

 

Czy w portalu dostępny jest plan leczenia?

Tak. W przyszłości zaplanowano również wprowadzenie jednolitego formatu planu leczenia, który będzie obowiązywać w całym kraju.

 

Czy mogę drukować wyniki w domu?

Tak.

 

Czy portal pacjenta jest zgodny z przepisami o ochronie danych?

Polityka ochrony danych w portalu pacjenta WKE została opracowana i sporządzona we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w Turyngii. Polityka ochrony danych została pisemnie zatwierdzona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Rejestrując się w portalu pacjenta, użytkownik akceptuje warunki ochrony danych. 

 

Czy mogę usunąć lub zablokować swoje dane?

Tak, użytkownik ma wyłączną i pełną kontrolę nad swoimi danymi.

 

Jak długo dane będą przechowywane w portalu pacjenta?

Jeśli przez cztery lata użytkownik nie dokona żadnych wpisów ani operacji w portalu, jego konto w portalu zostanie usunięte (po wielokrotnych przypomnieniach).

 

Kiedy wpisy w portalu zostaną usunięte?

Użytkownik może samodzielnie i całkowicie usunąć dane z portalu, co jest równoznaczne z usunięciem dostępu do całego portalu i wszystkich danych. Dane, które zostały już przesłane do zespołu terapeutycznego (kliniki lub gabinetu), będą tam nadal dostępne w ramach właściwych systemów informatycznych. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się do portalu pacjenta WKE przez cztery lata, jego konto zostanie automatycznie usunięte przez system.

Zamów pakiet

informacyjny