-A A A+

Waldkliniken Eisenberg

הגנה על נתונים וזכויות יוצרים

מדניות הפרטיות

מידע על איסוף הנתונים האישיים

בהמשך מוצג מידע לגבי איסוף נתונים אישיים במסגרת השימוש באתר שלנו. נתונים אישיים הם כל הנתונים שיכולים להיות קשורים אליכם באופן אישי, כגון שם, כתובת, כתובות דוא"ל והתנהגות משתמש.

האחראי בכפוף לסעיף 4, פסקה 7, אסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי (GDPR) הוא

Waldkliniken Eisenberg GmbH
Klosterlausnitzer Straße 81
D-07607 Eisenberg
טלפון: ‎+49 36691 8-0
פקס: ‎+49 36691 8-1125

כתובת דוא"ל: info(at)waldkliniken-eisenberg.de
אתר אינטרנט: www.waldkliniken-eisenberg.de

ניתן ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו בכתובת dsb(at)waldkliniken-eisenberg.de

אם אנו נשתמש בספקי שירות מורשים לצורך המימוש של פונקציות מסוימות מאלו המוצעות על ידינו, או אם נרצה להשתמש בנתונים שלכם למטרות פרסום, אנו נודיע לכם על כך בהמשך ביחס לתהליכים המתאימים. אנו מציינים גם את הקריטריונים שנקבעו לתקופת האחסון.

 

הזכויות שלכם

 מוענקות לכם הזכויות הבאות ביחס אלינו בכל הנוגע לנתונים האישיים שלכם:

הזכות למידע -
הזכות לתיקון או מחיקה -
הזכות להגבלת העיבוד -
הזכות להתנגד לעיבוד -
הזכות להעברת נתונים -

לצורך מימוש הזכויות תוכלו ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר המצוינים למעלה, של האחראי או קצין הגנת המידע.

אתם גם רשאים להגיש לרשות הפיקוח על הגנת נתונים תלונה בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם על ידינו.

התנגדות או ביטול הסכמה לעיבוד נתונים

 אם הסכמתם לעיבוד הנתונים, תוכלו תמיד לבטל אותה. ביטול זה משפיע על ההיתר לעיבוד הנתונים האישיים שלכם לאחר שמסרתם לנו אותם.

אם אנו מבססים את עיבוד הנתונים האישיים שלכם על השווא היתרונות והאינטרסים המשפטיים, אתם רשאים להתנגד לעיבוד. למשל, אם העיבוד אינו נדרש לצורך מימוש החוזה איתכם, שיפורט בתיאור הפונקציות בהמשך. לאחר הגשת התנגדות, אנו נבקש מכם להסביר מדוע אתם מתנגדים לאופן שבו עיבדנו את המידע האישי שלכם. במקרה של התנגדות מוצדקת מצדכם, אנו נבחן את המצב ונפסיק או נתאים את עיבוד הנתונים, או שנציג בפניכם את הסיבות המשכנעות והחוקיות שלנו להמשך עיבוד הנתונים.

 

איסוף נתונים אישיים במסגרת הביקור באתר

אם תשתמשו באתר רק למטרות מידע, כלומר אם לא תרשמו או תמסרו לנו מידע באופן אחר, אנו נאסוף רק את הנתונים האישיים שהדפדפן שלכם יעביר לשרת שלנו. אם ברצונכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו, אנו נאסוף את הנתונים הבאים, הדרושים לנו מבחינה טכנית כדי להציג את האתר בפניכם ולהבטיח יציבות וביטחון (הבסיס החוקי הוא סעיף 6, פסקה 1, עמוד 1, אות F, באסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי [GDPR]):

כתובת IP -
התאריך והשעה שבהם הוגשה הבקשה -
ההפרש באזורי זמן ביחס ל-‎Greenwich Mean Time‏ (GMT)‎ -
תוכן הבקשה (דף ספציפי) -
סטטוס גישה / קוד סטטוס HTTP -
אתר האינטרנט שממנו הגיעה הבקשה -
אתרי האינטרנט שאליהם ניגשת המערכת של המשתמש באמצעות אתרנו -
מערכת ההפעלה והממשקים שלה -
השפה וגרסת הדפדפן -

אנו שומרים נתונים אלה יחד עם כתובת IP אנונימית, במה שקרוי "קובץ יומן" (Log-File). נתונים אלה אינם נשמרים יחד עם נתונים אישיים אחרים שהתקבלו מכם. איסוף ואחסון זמני של כתובת ה-IP נחוצים כדי לאפשר את הצגת האתר שלנו במכשיר שלכם. לשם כך, נדרש לאחסן את כתובת ה-IP שלכם לאורך כל הביקור באתר האינטרנט שלנו. האחסון בקובצי יומן משמש לצורך הבטחת הפונקציונליות והאופטימיזציה של האתר שלנו, וכן לשם האבטחה של מערכות טכנולוגיות המידע שלנו. הערכה של נתונים אלה למטרות שיווק אינה מתבצעת.

האינטרס הלגיטימי שלנו בעיבוד נתונים מגולם במטרות הבאות.

הנתונים למעלה, שנדרשים לצורך תפקוד האתר, יימחקו בסיום ההפעלה. האיסוף של הנתונים למעלה, שנדרשים לצורך הפעלת האתר, ושמירת הנתונים אלה בקובצי יומן החיוניים לתפקוד האתר. אין אפשרות להתנגד לכך.

בנוסף לנתונים האמורים מאוחסנים במחשב שלכם קובצי Cookie במהלך השימוש באתר שלנו. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים המאוחסנים בכונן הקשיח ומוקצים לדפדפן שבו אתם משתמשים, ודרכם זורם מידע מסוים למקום שהגדיר את קובץ ה-Cookie (במקרה זה אנחנו). קובצי Cookie אינם מסוגלים להריץ תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלכם. הם משמשים כדי להפוך את השימוש באינטרנט לידידותי, וליעיל יותר באופן כללי.

השימוש בקובצי Cookie:

א) באתר זה נעשה שימוש בסוגים הבאים של קובצי Cookie, שהיקפם ואופן הפעולה שלהם מוסברים במידע הבא:

קובצי Cookie זמניים (ראה סעיף ב') -
קובצי Cookie קבועים (ראה סעיף ג') -

ב) קובצי Cookie זמניים נמחקים אוטומטית עם סגירת הדפדפן. הם כוללים במיוחד את קובצי Cookie של הפעלה. בקבצים אלו נשמר מה שמכונה "מזהה הפעלה", שבאמצעותו אפשר להקצות בקשות שונות מהדפדפן שלכם להפעלה המשותפת. הדבר מאפשר לזהות את המחשב שלכם כשאתם חוזרים לאתר שלנו. קובצי ההפעלה כוללים גם קובצי Cookie שאנו משתמשים בהם כדי להבטיח שהאתר יוצג כהלכה במכשיר שבו משתמשים. קובצי ה-Cookie של ההפעלה נמחקים כאשר אתם מתנתקים או סוגרים את הדפדפן.

ג) קובצי Cookie קבועים נמחקים אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר, שעשוי להשתנות כתלות בסוג של קובץ ה-Cookie. ניתן תמיד למחוק קובצי Cookie בהגדרות האבטחה של הדפדפן שלכם.

ד) ניתן לקבוע את הגדרות הדפדפן בהתאם למבוקש, למשל, לדחות קובצי Cookie של צד שלישי או את כל הקבצים. אנו מסבים את תשומת לבך לכך שבמקרה זה ייתכן שלא תוכלו להשתמש בכל הפונקציות של באתר זה.

יצירת קשר דרך הטופס ליצירת קשר או קביעת פגישה, או בדוא"ל

כאשר אתם יוצרים איתנו קשר בדואר אלקטרוני או באמצעות הטופס ליצירת קשר או קביעת פגישה, הנתונים שאתם מוסרים (כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, אם רלוונטי, תאריך הבקשה, שמכם ומספר הטלפון שלכם, וכן הודעתכם ותאריך הלידה שלכם, במקרה הצורך) מאוחסנים על ידינו על מנת לענות על שאלות או לתאם פגישה. אנו נמחק את הנתונים הנשמרים בהקשר זה לאחר שאחסונם אינו נדרש עוד או נגביל את העיבוד אם קיימות דרישות שמירה סטטוטוריות.

נתונים אלה מעובדים על ידינו לצורך המענה על פניות. עיבוד הנתונים לצורך מענה על פניות מתבצע על בסיס אינטרסים לגיטימיים (סעיף 6, פסקה 1, עמוד 1, אות b באסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי [GDPR]), כי הוא מאפשר לקיים תקשורת משביעת רצון.

 

ניוזלטר וחבילת מידע

 ניתן להירשם באתר שלנו לקבלת ניוזלטר, או לבקש חבילת מידע ללא עלות. הנתונים שתזינו במסכת הקלט במסגרת ההרשמה לניוזלטר יועברו אלינו. לצורך הרישום לקבלת הניוזלטר או חבילת המידע, יש להזין את נתוני החובה:

כתובת דוא"ל

ההזנה של נתונים אישיים נוספים במסגרת ההרשמה נעשית מרצון חופשי.

לצורך רישום לקבלת הניוזלטר שלנו, אנו משתמשים בהליך שמכונה "הסכמה כפולה". לאחר ההרשמה אנו נשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שתמסרו, ובה אנו נבקש מכם לאשר שאתם אכן מעוניינים שנשלח לכם את הניוזלטר בעתיד. אם לא תאשרו את ההרשמה בתוך 24 שעות, הנתונים שתמסרו ייחסמו ויימחקו אוטומטית כעבור חודש. בנוסף, אנו שומרים את כתובת ה-IP שלכם ושעת ההרשמה לניוזלטר, וכן את שעת האישור. הנתונים אינם מועברים לצדדים שלישיים בהקשר של עיבוד נתונים לצורך שליחת הניוזלטר. נתונים אלה משמשים אך ורק לצורך שליחת הניוזלטר.

הנתונים שתזינו במסכת הקלט במסגרת ההרשמה יעובדו כדי לאפשר לפנות אליכם באופן אישי. לאחר האישור אנו נשמור את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי שנוכל לשלוח לכם את הניוזלטר. אנו שומרים את כתובת ה-IP האמורה ואת שעות הרישום והאישור כדי שנוכל להוכיח את הרשמתכם ובמקרה הצורך לברר שימוש לרעה אפשרי כלשהו בנתונים האישיים שלכם.

הנתונים למעלה יימחקו ברגע שהם כבר לא יידרשו לצורך המטרות הנ"ל. על כן, אנו נשמור את הנתונים הנ"ל כל עוד תישארו רשומים לקבלת הניוזלטר. לאחר ביטול הרישום לניוזלטר, אנו נשמור את הנתונים הנ"ל אך ורק בצורה אנונימית, לצורכי סטטיסטיקה.

תוכלו תמיד לבטל את הסכמתכם לקבלת הניוזלטר על ידי ביטול הרישום. תוכלו לבטל את הרישום באמצעות לחיצה על הקישור הכלול בדוא"ל המכיל את עלון המידע ששלחנו אליכם.

 

 Adobe Typekit

 באתר אינטרנט זה נעשה שימוש בגופני אינטרנט של Adobe Typekit. Typekit הוא שירות המוצע על ידי חברת Adobe. שירות זה מספק גופנים המוצגים בדפדפן האינטרנט של המשתמש לאחר גישה לשרת Adobe (בארצות הברית). במסגרת כך נשמרים על ידי Adobe לפחות כתובת ה-IP של הדפדפן של מכשיר הקצה של המשתמש באתר זה. גופני האינטרנט של Adobe Typekit משמשים לצורך הצגה אחידה ואטרקטיבית של ההצעות המקוונות שלנו. הדבר מייצג אינטרס לגיטימי כמשמעותו בסעיף 6, פסקה 1, אות f באסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי (GDPR). מידע נוסף כלול במידע על הגנת הנתונים של Typekit, בכתובת: www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

 

Google Fonts

לצורך הטמעת גופנים נעשה באתר זה שימוש ב-Google Fonts - שירות המסופק על ידי Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. לצורך הצגת האתר אנו פונים לשרתי Google, ובאופן ספציפי ל-fonts.googleapis.com ול-fonts.gstatic.com. על מנת להציג את הגופנים באתרנו במהירות ויעילות מרביות, הפניות מ-Google נשמרות וגופנים ומפרטים מהדפדפן שלכם נשמרים במטמון. גופני האינטרנט של Google משמשים לצורך הצגה אחידה ואטרקטיבית של ההצעות המקוונות שלנו. הדבר מייצג אינטרס לגיטימי כמשמעותו בסעיף 6, פסקה 1, אות f באסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי (GDPR). בקשר להעברת נתונים אישיים לארה"ב, Google קיבלה על עצמה כפיפות לחוק ההגנה על הפרטיות של האיחוד האירופי וארה"ב, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. כאן תוכלו למצוא מידע נוסף על הגופנים של Google והגנת הנתונים.

 

שימוש ב-Google Analytics

 באתר זה נעשה שימוש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אתרים של Google Inc.‎‏ (‏להלן "Google")‎. Google Analyticsמשתמשת במה שמכונה "קובצי Cookie" - קובצי טקסט המאוחסנים במחשב שלכם ומאפשרים לנתח את השימוש שלכם באתר. המידע שנוצר על ידי קובץ ה-Cookie לגבי השימוש שלכם באתר זה מועבר בדרך כלל לשרת Google בארצות הברית ומאוחסן שם. אם באתר זה מופעלת הסרת זיהוי IP, כתובת ה-IP שלכם תקוצר מראש על ידי Google במדינות החברות באיחוד האירופי או במדינות אחרות החברות בהסכם של האזור הכלכלי האירופי. רק במקרים חריגים, כתובת ה-IP המלאה תועבר לשרת Google בארה"ב ותקוצר שם. Google תשתמש במידע זה מטעמו של מפעיל האתר כדי לבצע הערכה של השימוש באתר, לצורך יצירת דוחות לגבי הפעילות באתר ועל מנת לספק למפעיל האתר שירותים אחרים הקשורים לשימוש באתר ובאינטרנט.

כתובת ה-IP שתועבר על ידי הדפדפן שלכם כחלק מ-Google Analytics לא תמוזג עם נתונים אחרים של Google.

תוכלו למנוע אחסון של קובצי Cookie על ידי ביצוע הגדרות מתאימות בתוכנת הדפדפן שלכם; עם זאת, ברצוננו לציין שבמקרה זה לא תוכלו להשתמש בצורה מלאה בכל הפונקציות של האתר. תוכלו גם למנוע מ-Google את איסוף הנתונים שנוצרים על ידי קובץ ה-Cookie והקשורים לשימוש שלכם באתר (כולל כתובת ה-IP שלכם), וכן את העיבוד של נתונים אלה על ידי Google, באמצעות תוסף הדפדפן Browser-Plug-in הזמין בקישור הבא: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

באתר זה נעשה שימוש ב-Google Analytics יחד עם ההרחבה "‎_anonymizeIp()‎". כתוצאה מכך, כתובות ה-IP המקוצרות עוברות עיבוד נוסף במטרה לאפשר לכלול ייחוס אישי. אם נוצר מצב שבו אפשר לקשר בין הנתונים שנאספו לזהות אישית, הקישור האמור יוסר מיד והנתונים האישיים יימחקו.

הנתונים שנאספו על ידי Google Analytics יימחקו לאחר 14 חודשים.

אנו משתמשים ב-Google Analytics כדי לנתח את השימוש באתר שלנו ולשפר אותו בהתמדה. הנתונים הסטטיסטיים המתקבלים מאפשרים לנו לשפר את הצעתנו ולהפוך אותה למעניינת יותר עבורכם בתור משתמשים. במקרים חריגים, שבהם מועברים נתונים אישיים לארה"ב, Google קיבלה על עצמה כפיפות לחוק ההגנה על הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. הבסיס החוקי לשימוש ב-Google Analytics הוא סעיף 6, פסקה 1, עמ' 1, אות f באסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי (GDPR), לפיהן האינטרס הלגיטימי שלנו נובע מהמטרה שצוינה למעלה.

מידע על צד שלישי: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, פקס: ‎+353 (1) 436 1001.

תנאי שימוש: www.google.com/analytics/terms/de.html

 סקירה כללית של הגנת הנתונים: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

הצהרת פרטיות: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 השימוש ב-Google Tag Manager

מנהל התגים Google Tag Manager מאפשר למשווקים יכולים לנהל תגי אתר דרך ממשק אחד. מנהל התגים עצמו, המשתמש בתגים, עובד ללא קובצי Cookie ואינו אוסף שום מידע אישי. מנהל התגים רק מפעיל תגים אחרים, שבתורם עשויים לאסוף נתונים. הסברים מתאימים לספקים חיצוניים אפשר למצוא במדיניות פרטיות זו. עם זאת, מנהל התגים של Google אינו משתמש בנתונים אלה. אם תגדירו או תשביתו את קובצי ה-Cookie בצורה אחרת, הדבר יחול על כל תגי המעקב שישמשו את מנהל התגים של Google, ולכן הכלי אינו משנה את ההגדרות של קובצי ה-Cookie שלכם.

Google עשויה לבקש מכם רשות לשתף נתוני מוצרים מסוימים (למשל פרטי חשבון) עם מוצרי Google אחרים על מנת להפעיל פונקציות מסוימות, למשל כדי לפשט את הוספתם של תגי מעקב המרות חדשים עבור AdWords. מלבד זאת, מפתחי Googleבודקים מעת לעת מידע על השימוש במוצרים כדי לייעל את המוצר. עם זאת, Google לעולם לא תעביר נתונים מסוג זה למוצרי Google אחרים ללא הסכמתכם.

מידע נוסף נמצא בהנחיות השימוש של Google ובמדיניות הפרטיות של Google לגבי מוצר זה.

 

שימוש ב-Google Ads (‏Remarketing / Conversion Tracking)‏‎

ב אתר האינטרנט שלנו נעשה שימוש בשירות Google Ads. Google Ads היא תוכנית פרסום מקוונת של Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA‏ ("להלן "Google).

אנו משתמשים בפונקציית שיווק מחדש בשירות Ads של Google. בעזרת פונקציית השיווק מחדש אנו יכולים להציג למשתמשים באתר שלנו פרסומות המבוססות על תחומי העניין שלהם באתרים אחרים, ברשת המדיה של Google (ב-Googleעצמה, במה שמכונה "Google Ads" או באתרים אחרים). לצורך כך מבוצע ניתוח של אינטראקציית המשתמשים באתר שלנו, למשל באילו הצעות המשתמש התעניין, כדי לאפשר להציג בפני משתמשים פרסום ממוקד בדפים אחרים גם לאחר הביקור באתרנו. לשם כך, Google שומרת מספר בדפדפנים של המשתמשים המבקרים בשירותי Google או באתרים מסוימים ברשת המדיה של Google. בעזרת מספר זה, המכונה קובץ Cookie, נרשמים ביקורים של אותו משתמש. המספר משמש לזיהוי ייחודי של דפדפן אינטרנט במחשב ספציפי, ולא לזיהוי אדם - נתונים אישיים אינם נשמרים. ניתן להשבית את השימוש בקובצי Cookie על ידי Google בעזרת לחיצה על הקישור למטה, והורדה והתקנה של ה-Plug-In המסופק בו: https://www.google.com/settings/ads/plugin. ניתן למצוא מידע נוסף על השיווק מחדש של Google ומדיניות הפרטיות של Google בכתובת: https://www.google.com/privacy/ads/.

במסגרת שימוש בשירות Google AdWords אנו משתמשים גם במה שמכונה "מעקב המרות". אם תלחצו על פרסומת שפורסמה על ידי Google, יוצב במחשב/מכשיר שלכם קובץ Cookie למעקב אחר המרות. התוקף של קובצי Cookie אלה פג לאחר 30 יום, והם אינם מכילים נתונים אישיים ולכן אינם משמשים לזיהוי אישי. המידע שמתקבל באמצעות קובץ ה-Cookieלהמרה משמש להפקת נתונים סטטיסטיים לגבי ההמרה עבור לקוחות AdWords שבחרו במעקב המרות.

תוכלו למנוע אחסון של קובצי Cookie על ידי ביצוע הגדרות מתאימות בתוכנת הדפדפן שלכם; עם זאת, ברצוננו לציין שבמקרה זה לא תוכלו להשתמש בצורה מלאה בכל הפונקציות של האתר. כמו כן, תוכלו להשבית בדפדפן שלכם מודעות הקשורות לתחומי עניין ב-Google ומודעות Google הקשורות לתחומי עניין באינטרנט (ברשת התצוגה של Google) על ידי הפעלת הלחצן "כבוי" בכתובת https://www.google.de/settings/ads או בעזרת השבתה בכתובת https://www.aboutads.info/choices/. מידע נוסף על אודות אפשרויות ההגדרה שלכם והגנת הנתונים ב-Google מופיע בכתובת https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

 

מפות Google

באתר זה אנו משתמשים במפות של Google. הדבר מאפשר לנו להציג בפניכם מפות אינטראקטיביות ישירות באתר, ומאפשר לכם להשתמש בנוחות בפונקציית המפה. הדבר מייצג אינטרס לגיטימי כמשמעותו בסעיף 6, פסקה 1, אות f באסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי (GDPR).

כשאתם מבקר באתר, Google מקבלת את המידע על הגישה לדף משנה מתאים באתר שלנו. הדבר קורה בין אם Googleמספקת חשבון משתמש שאתם מחוברים אליו ובין אם אין חשבון משתמש. אם תתחברו לחשבון שלכם ב-Google, הנתונים שלכם יוקצו ישירות לחשבונכם. אם אינכם מעוניין להיות משויכים לפרופיל שלכם ב-Google, עליכם להתנתק ממנו לפני הלחיצה על הלחצן. Google שומרת את הנתונים שלכם כפרופיל משתמש, ומשתמשת בהם לצורך פרסום, חקר שוק ו/או עיצוב אתר האינטרנט שלה על פי הצרכים. בפרט, הערכה כזו מתבצעת (גם עבור משתמשים שאינם מחוברים) כדי לספק פרסום מבוסס-צרכים וליידע משתמשים אחרים ברשת החברתית על הפעילות שלכם באתר שלנו. עומדת לכם הזכות להתנגד ליצירת פרופילי משתמש אלה, ולצורך כך עליכם ליצור קשר עם Google.

מידע נוסף על המטרה וההיקף של איסוף הנתונים ועיבודם על ידי ספק התוסף אפשר למצוא במדיניות הפרטיות של הספק. שם תוכלו למצוא גם מידע נוסף על זכויותיכם בנושא זה, והגדרות אפשריות להגנה על פרטיותכם: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google מעבדת את הנתונים האישיים שלכם גם בארה"ב, והיא קיבלה על עצמה כפיפות לחוק ההגנה על הפרטיות של האיחוד האירופי וארה"ב, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

קישורי מדיה חברתית

 באתר שלנו אנו מפנים לפרופיל שלנו בפייסבוק (Facebook). קישור זה אינו יוצר קשר לשרתי פייסבוק בתוך האתר שלנו. עם זאת, אם תלחצו על הקישור אתם תנותבו לספק הרלוונטי. איננו יכולים לומר משהו לגבי הנתונים שעשויים להיות מעובדים. פנו ישירות לספק: תוכלו למצוא את הקישורים למידע הרלוונטי על הגנת הנתונים כאן: https://www.facebook.com/about/privacy

 

מידע נוסף על הטיפול בנתונים אישיים בתהליך הגשת הבקשה

 אנו שמחים שאתם מתעניינים בנו ומגישים או הגשתם מועמדות לתפקיד בחברתנו. אנו נשמח למסור לכם בהמשך מידע על עיבוד הנתונים האישיים שלכם במסגרת הגשת המועמדות.

את המועמדות לתפקידים המתפרסמים אפשר להגיש בדואר או דרך הפורטל שלנו. אי אפשר להגיש מועמדות בהודעת דוא"ל. במסגרת הגשת מועמדות דרך הפורטל שלנו, אנו אוספים את הנתונים הבאים:

התפקיד שאליו אתם מבקשים להתקבל -
צורת הפנייה -
המשרה -
שם משפחה -
שם פרטי -
תאריך לידה -
אזרחות -
מספר טלפון -
כתובת -
כתובת דוא"ל -
קורות חיים -
תצלום -
תעודות -
מכתב מלווה -

הנתונים שלכם מועברים דרך חיבור TLS מוצפן. -

אנו נעבד את הנתונים שתשלחו לנו במסגרת הפנייה על מנת לבדוק את התאמתכם לתפקיד (או לתפקידים פתוחים אחרים בחברה שלנו, אם יש) ולטפל במועמדותכם.

הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלכם בתהליך הגשת מועמדות זה הוא בעיקר סעיף 26 בחוק הגנת הנתונים הפדרלי (הנוסח החדש של ה-BDSG) בנוסח שנכנס לתוקף ב-25 במאי 2018. לפי נוסח זה מותר לעבד נתונים הנחוצים לצורך ההחלטה על כינון יחסי עבודה.

אם הנתונים יידרשו בסיום תהליך הגשת המועמדות לצורך עניין משפטי, אפשר לבצע את עיבוד הנתונים על פי האמור בסעיף 6 לאסדרה הכללית להגנה על מידע באיחוד האירופי (GDPR), ובפרט לגבי שמירה על אינטרסים לגיטימיים בהתאם לסעיף 6, פסקה 1, אות f בתקנות האמורות. במקרה זה, האינטרס שלנו טמון בקביעה או ההגנה על טענות.

במקרה של דחייה, נתוני המבקשים יימחקו לאחר 6 חודשים לכל המאוחר. אם תתקבלו לתפקיד כחלק מתהליך הגשת המועמדות, הנתונים ממערכת נתוני המועמדים יועברו למערכת משאבי האנוש שלנו.

אם תסכימו במפורש להמשך אחסון הנתונים האישיים שלכם, אנו נעביר את הנתונים שלכם למאגר המועמדים שלנו. הנתונים יימחקו ממנו כעבור שנתיים. לצורך העיבוד של הפניות המקוונות אנו משתמשים בתוכנת ניהול מועמדים של Umantis מבית Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, חברה מקבוצת Haufe, Munzinger Strasse 9, 79111 Freiburg.

 

זכויות יוצרים

Waldkliniken Eisenberg GmbH שואפת לשמור על זכויות היוצרים לגבי כל האלמנטים הגרפיים, מסמכי השמע, קטעי הווידאו והטקסטים המשמשים בכל פרסומיה, ולהשתמש באלמנטים גרפיים, מסמכי שמע, קטעי וידאו וטקסטים משל עצמה או באלמנטים גרפיים, מסמכי שמע, קטעי וידאו וטקסטים שאין צורך ברישיון עבורם.

כל המותגים והסימנים המסחריים המוזכרים באתר, ואלה שעשויים להיות מוגנים על ידי צדדים שלישיים, כפופים ללא הגבלה להוראות חוק הסימנים המסחריים החלות ולזכויות הבעלות של הבעלים הרשום בהתאמה. אין להסיק מעצם העובדה שהם מוזכרים כי הסימנים המסחריים אינם מוגנים בזכויות של צדדים שלישיים. 

זכויות היוצרים על אובייקטים שיוצרו ופורסמו על ידי המחבר נותרות בידי מחבר העמודים בלבד. אין לשכפל או להשתמש באלמנטים גרפיים, קובצי שמע, קטעי וידאו וטקסטים מסוג זה בפרסומים אלקטרוניים או מודפסים אחרים ללא הסכמתה המפורשת של Waldkliniken Eisenberg GmbH.

כתב ויתור

ברצוננו להדגיש כי ל-Waldkliniken Eisenberg GmbH אין כל השפעה על העיצוב והתוכן של העמודים המקושרים. לכן, אנו מסתייגים בזאת מהתוכן בעמודים המקושרים בדף הבית שלנו, ואיננו רואים בתכנים המתפרסמים בהם תכנים שלנו.

הצהרה זו חלה על כל הקישורים בדף הבית שלנו. אם תוכן כזה מפר את החוק החל, אנו מבקשים ליידע אותנו על כך. קישורים אלה יוסרו מאתרנו מיד.

בקשו חבילת

מידע